?מהו ייפוי כוח מתמשך

זהו מוסד משפטי לתכנון משפטי צופה פני עתיד, המהווה תחליף יעיל וטוב לשיטה הבעייתית שהייתה נהוגה בלית ברירה עד היום - מינוי אפוטרופוס ע"י בית משפט בשני מסלולים: אפוטרופוס לענייני גוף, ואפוטרופוס לענייני רכוש (אשר חייב גם הגשת דוחות מפורטים למשרד האפוטרופוס הכללי), וזאת מבלי שהתאפשר לתת הנחיות אישיות מראש אשר יחייבו את האפוטרופוס שמונה ע"י בית המשפט, ומבלי שיתאפשר לבחור מראש את זהות האפוטרופוס.

קראו עוד>>

ייפוי כוח לפי חוק החולה הנוטה למות

חוק החולה הנוטה למות, התשס"ו-2005 קובע את המקרים והתנאים בהם אדם רשאי לקבוע איזה טיפול רפואי יהיה מוכן לקבל, אם בכלל, במידה שייקבע כי הוא סובל מבעיה רפואית חשוכת מרפא ושתוחלת חייו אינה עולה על שישה חודשים גם אם יקבל טיפול רפואי. במצב שכזה יוגדר האדם כ-"חולה הנוטה למות".

קראו עוד>>

מדריך להכנסת ייפוי כוח מתמשך לתוקף באופן מקוון

מדריך זה מיועד לשמש מיופה כוח עפ"י ייפוי כוח מתמשך לצורך הפעלת ייפוי הכוח המתמשך (שהופקד בעבר במשרד המשפטים-אגף האפוטרופוס הכללי) – זאת כאשר הממנה הפסיק להיות צלול ובר דעת, ואינו מסוגל עוד להבין ולקבל החלטות באותם עניינים שנכללו בייפוי הכוח: עניינים רכושיים, רפואיים ואישיים (כולם או חלקם).

קראו עוד>>

מדריך משפטי  לקראת מעבר לדיור מוגן

החלטה לעבור לדיור מוגן היא, מן הסתם, אחת ההחלטות המשמעותיות והמרגשות שאדם מבצע בימי חייו. השלב החשוב ביותר בכל התהליך הזה הינו הגדרת הציפיות האישיות. חשוב מאד לבחור מקום בו מרגישים בטוחים, והמתאים לצרכים הפיזיים, מקום המקנה ביטחון, לרבות הידיעה שתקבלו את הטיפול הרפואי הטוב ביותר. חשוב לא פחות, שהמקום הנבחר יתאים מבחינה חברתית ותרבותית.

קראו עוד>>

מדריך משפטי לענייני חשבון  הבנק של האזרח הוותיק

"סעיף אריכות ימים" או בשמו המשפטי "סעיף היוותרות בחיים" הוא סעיף בהסכם פתיחת חשבון הבנק, בו נקבע שלאחר פטירת אחד השותפים- השותף האחר רשאי להמשיך לפעול בחשבון. הסעיף חל על מערכת היחסים שבין השותפים בחשבון לבין הבנק, ואין בכוחו להעביר את הבעלות בכספים אל הצד הנותר בחיים. מטרת הסעיף היא להימנע מהקפאת החשבון בעקבות פטירת אחד השותפים, ולאפשר לשותף הנותר בחיים לפעול בחשבון, בכפוף לחובת הזהירות, עד להוצאת צו ירושה (אם אין לנפטר צוואה) או צו קיום צוואה (אם יש לנפטר צוואה).

קראו עוד>>

מדריך לאיתור כספים אבודים

אולי גם לכם יש כספים אבודים?
כספים אבודים הם כל אותם כספים שבבעלותכם ולא ידעתם, ששכחתם מקיומם, לא קיבלתם דיווחים שנתיים עקב כך שפרטי הקשר אינם מעודכנים או שאינכם זוכרים היכן הם נמצאים. אלו בעצם כספים שיושבים ומחכים שתמצאו אותם.

קראו עוד>>

איך מורישים קופת גמל ופנסיה

מה גובר: צוואה או מוטבים בקופת גמל וביטוח מנהלים?.

קראו עוד>>

מהו ייפוי כוח כללי נוטריוני

ייפוי כוח הוא מתן הרשאה למיופה הכוח לבצע פעולה משפטית כלשהי, בשם מייפה הכוח, כלפי צד שלישי. ישנן פעולות בהן מיופה הכוח הינו עורך דין כאשר הלקוח מייפה את כוחו של עורך הדין על מנת לבצע בשמו פעולות משפטיות. 
עם זאת, ישנן פעולות שלא יוחדו בדין לעורך דין ולכן אין כל מניעה לייפות את כוחו של כל אדם אחר לביצוע פעולות אלו – ייפוי כוח מסוג זה נקרא "ייפוי כללי".

קראו עוד>>

מהו תומך בקבלת החלטות?

קבלת החלטות נתמכת היא הסדר משפטי המאפשר ל-"מקבל ההחלטות" - אדם בגיר המתקשה בהבנת מידע וקבלת החלטות בעניינו, אך מסוגל לקבל החלטות עם עזרה ותמיכה-  להיעזר ב-"תומך" לצורך קבלת מידע מגורם שלישי והתאמתו להבנתו, ובמקרים שבית המשפט אישר זאת לסייע במימוש ההחלטה באופן המותאם לו.

קראו עוד>>

מדריך משפטי לביטול "עסקת מכר מרחוק" על ידי אזרח ותיק

צרכן שהינו אזרח ותיק (גיל 65 ומעלה) שרכש מוצר או שירות בעסקת מכר מרחוק, רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת ההסכם, לפי המאוחר מביניהם. יודגש כי כלל הצרכנים שאינם אזרחים ותיקים זכאים לבטל עסקאות אלה בתוך ארבע עשרה יום בלבד.

קראו עוד>>

משכנתא הפוכה – משכנתא לגיל השלישי

היציאה לפנסיה מביאה לרוב לירידה בהכנסה החודשית. במקביל, הוצאות המחייה נותרות גבוהות ואף מתעוררים צרכים חדשים כגון מעבר לדיור מוגן, מימון הוצאה חד פעמית או עזרה לילדים ועוד. משכנתא הפוכה (או בשמה הנוסף – משכנתא פנסיונית) היא הלוואה לכל מטרה עבור בני 60 ומעלה שנועדה להגדיל את ההכנסה החודשית או לממן הוצאה חד פעמית בתנאים המותאמים לבני הגיל השלישי. זוהי משכנתא המתאימה לאנשים מבוגרים שהם בעלי נכס, שזקוקים לכסף, והבנק אינו מעונין לתת להם משכנתא רגילה לאור גילם. 
 

קראו עוד>>

Durable Power of Attorney-Enduring Power of Attorney

The Essence of a Durable Power of Attorney (also known as an Enduring Power of Attorney)
A Durable/Enduring Power of Attorney is a legal document that enables a trusted person to handle your affairs if you become mentally incapacitated. It can only be drawn up by a lawyer certified for this matter under the auspices of the Ministry of Justice- Administrator General Office.

Read More>>

The Terminally Ill Patient Law

The Terminally Ill Patient Law deals with terminally ill patients who are diagnosed with an incurable disease at the end of their days. A "Terminally Ill Patient" is defined by the law as a patient who is sick with an incurable disease and whose life expectancy does not exceed six months, even if receiving medical care.

Read More>>

Writing a Will – preparing for the future

Advanced legal planning for elders consists of attending to three important matters:
A Durable Power of Attorney.
A Power of Attorney for Issuing Directives as to the Medical Care of a Terminally-Ill Patient.
A Will.

Read More>>

Legal Guide: Registration Contracts for Retirement Residence Facilities

The decision to move to a retirement facility is, obviously, one of the most significant decisions taken during a lifetime. The most important step in the process is setting your personal expectations.  It is vital to select a facility where you feel safe, which meets your physical requirements, provides a sense of security and which provides the knowledge that you will receive the best medical treatment.  No less important is for the facility selected to also meet your social and cultural expectations.

Read More>>

Do you have Unclaimed Funds (Lost Accounts)?

Unclaimed Funds (or Lost Accounts) are funds you own that you may have not been aware of, or forgotten, or for which you had not received annual reports due to failure to update contact information, or you cannot remember where they are located. These funds are essentially sitting and waiting for you to claim.

Read More>>

Legal Guide to Senior Citizen's Bank Account

What is a "Survivorship Clause" (סעיף אריכות ימים)?

The “survivorship clause” or the “long-life clause” is a clause in the opening-of-account agreement stating that after one of the account owners (members) dies, another owner may continue to operate the account. The clause pertains to the relationship between the owners of the account and the bank; it does not transfer ownership of the funds to the surviving owner. Its purpose is to prevent the “freezing” of the account after one of the owners dies and to allow the surviving owner to maintain routine and ongoing activity in the account until an order of inheritance or probate is issued. Were it not for the “survivor clause” - under inheritance law, the bank would have to obtain an order of inheritance or probate before it could allow the surviving owner to do activities in the account.

Read More>>

Senior Citizen’s Guide to Cancellation of a Remote Sales Transaction

A customer aged 65+ who has made a remote purchase of a product or service is permitted to cancel the transaction within four months from the date of receiving the product or from the date of receiving the agreement – the later of the two dates.  It should be noted that customers below the age of 65 are only entitled to cancel a transaction within fourteen days only.

Read More>>