top of page

מדריך להכנסת ייפוי כוח מתמשך לתוקף באופן מקוון

מדריך זה מיועד לשמש את מיופה הכוח (שמונה עפ"י ייפוי כוח מתמשך) לצורך הפעלת ייפוי הכוח המתמשך שהופקד בעבר במשרד המשפטים-אגף האפוטרופוס הכללי– זאת כאשר הממנה הפסיק להיות צלול ובר דעת, ואינו מסוגל עוד להבין ולקבל החלטות באותם עניינים שנכללו בייפוי הכוח: עניינים רכושיים, רפואיים ואישיים (כולם או חלקם).


משלוח הצהרה בדבר הכניסה לתוקף בידי מיופה הכוח מתבצע באזור האישי של מיופה הכוח במערכת של משרד המשפטים-אגף האפוטרופוס הכללי . הכניסה למערכת מתבצעת באמצעות הזדהות חכמה של מיופה הכוח במערכת ההזדהות הלאומית, ובהמשך מתבצע התהליך במערכת הממוחשבת הייעודית של משרד האפוטרופוס הכללי-משרד המשפטים. (יש גם אופציה של הגשה בהתייצבות אישית של מיופה הכוח במחוז הרלבנטי של האפוטרופוס הכללי).

אם יש מספר מיופי כוח, מיופה כוח אחד יכול להגיש את כל ההצהרות הנדרשות מיתר מיופי הכוח, כמפורט בהמשך.
 

*הזדהות חכמה באמצעות מערכת ההזדהות הלאומית:

מי שטרם רשום למערכת ההזדהות הלאומית -  יש לבצע הרשמה ראשונית ל"מערכת ההזדהות הלאומית". לשם כך יש להכין שניים מתוך שלושת המסמכים הבאים: תעודת זהות, דרכון, כרטיס אשראי. להרשמה לחצו כאן  

במהלך תהליך ההרשמה מתקבל בדואר אלקטרוני קוד אישי א' ובנוסף מתקבל ב SMS קוד אישי ב'.

יש להזין את 2 הקודים (א+ב) בשדות המתאימים.

יוצרים סיסמא אישית קבועה שתהיה בתוקף עד שמיופה הכוח ישנה אותה בעתיד. רישמו לעצמכם את הסיסמא שכן הסיסמא תשמש אתכם בעתיד בעת ביצוע פעולות באתרים ממשלתיים שונים.

לסרטון הדרכה בנושא הרשמה למערכת ההזדהות הממשלתית לחצו כאן
לסיוע בהרשמה למערכת ההזדהות ניתן ליצור קשר עם מוקד מענה ממשלתי מרכזי בטלפון 1299 (ללא כוכבית).

לדרכים נוספות ליצירת קשר עם מוקד מענה ממשלתי לחצו כאן

לתשובות לשאלות נפוצות על ההרשמה למערכת ההזדהות הממשלתית לחצו כאן


תהליך הכנסה לתוקף מתבצע ב"אזור האישי" של מיופה הכוח:

יש להיכנס לאזור האישי במערכת של משרד המשפטים – האפוטרופוס הכללי > "כניסה לשרות משפטית ואפוטרופסות online". לכניסה לאזור האישי לחצו כאן ובחרו את הכפתור האמצעי – "ממנה ומיופה כח כניסה באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית"
*תזכורת – הכניסה למערכת מחייבת הרשמה מראש למערכת ההזדהות הלאומית כמפורט בתחילת המדריך.

פעולות שניתן לבצע באזור האישי:

1.    אופציה "להדפסת העתק של ייפוי הכוח" שהופקד ע"י לחיצה על אייקון של "מגשית הורדה" [בצד שמאל].
2.    אופציה "לעדכן את הפרטים האישיים" של הממנה ושל יתר מיופיי הכוח (כתובת דואר, דואר אלקטרוני, טלפון נייד, וכן האופן בו כל אחד מהם מקבל הודעות) על ידי לחיצה על אייקון "העיפרון", בחירת לשונית "פניות בתיק" [ממוקמת בצד ימין], ואז לחיצה על כפתור "עדכון פרטים" [ממוקם בצד שמאל].
3.    אופציה "להכניס לתוקף את ייפוי הכוח המתמשך" ע"י לחיצה על הכפתור המתאים- "כניסה לתוקף" [ממוקם בצד שמאל].
המערכת פותחת טופס מקוון למילוי הפרטים הנדרשים:
המועד בו התקיים התנאי להכנסה לתוקף - מזינים את התאריך של חוות דעת המומחה או לחלופין – *תאריך מכתב של הרופא הכללי המטפל (*רק אם במסמך ייפוי הכוח המתמשך הממנה קבע הוראה מיוחדת שכוללת אפשרות חלופית לחוות דעת של רופא מומחה).
•    לגבי אילו עניינים התקיימו התנאים להכנסה לתוקף - לסמן V בכל שלושת האפשרויות: עניינים רכושיים, ענינים אישים, ענינים רפואים.
•    קוימו חובות היידוע על ידי מיופה הכוח או על ידי מיופיי הכוח האחרים– יש לאשר שניתנה הודעה לממנה.
•    הודעה לאנשים שצריכים לקבל הודעה על כניסה לתוקף – בידקו האם במסמך ייפוי הכוח המתמשך שהופקד בעבר על ידי הממנה יש הנחיות בענין.
•    מענה לשאלה האם הממנה מתגורר במסגרת מוסדית (דיור מוגן/סיעודי), ואם כן מתן הודעה למנהל המסגרת המוסדית. [אם הממנה מתגורר בבית יש לסמן את התשובה מתאימה]
•    מענה לשאלה האם הממנה מתגורר אצל קרוב משפחתו, ואם כן מתן הודעה מתאימה. [אם הממנה מתגורר בבית יש לסמן את  התשובה המתאימה – "לא"]
•    מסמכים שיש לצרף להצהרה באמצעות אייקון "האטב":
[מומלץ לסרוק את כל המסמכים מראש ולשמרם כקבצי PDF נפרדים]
1.    חוות דעת של רופא מומחה: פסיכיאטר/נוירולוג/גריאטר.     
[*או לחלופין – אישור בכתב של כל מיופיי הכוח ושל הרופא הכללי המטפל -*רק אם הממנה קבע במסמך ייפוי הכוח המתמשך הוראה מיוחדת לענין הדרך שבה ייקבע כי איננו מסוגל "להבין בדבר" לפיו אין חובה בחוות דעת רופא מומחה וניתן לעשות זאת באמצעות אישור, בכתב, של כל מיופי הכוח, וכן של הרופא הכללי המטפל (כגון רופא המשפחה או רופא בית חולים) – לפיו כל אחד מהם סבור שהממנה אינו מסוגל להבין בדבר עניני הרכושיים, האישיים והרפואיים.]
2.    טופס "הצהרה על כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך" של כל מיופיי הכוח הנוספים.
אם יש מספר מיופי כוח: 
אופציה א - מיופה כוח המטפל בענין באיזור האישי שלו יכול להגיש את כל ההצהרות הנדרשות מיתר מיופי הכוח. יש להוריד מראש את הטופס. יש למלא את הטופס ולהחתים את כל מיופיי הכוח האחרים (נדרש טופס נפרד לכל מיופה כוח). להורדת טופס הצהרה עבור מיופה כוח נוסף יש ללחוץ במקום המתאים (סעיף 3 בתחתית הטופס המקוון).
אופציה ב - מיופיי הכוח הנוספים יכולים למלא טופס מקוון דרך האיזור האישי שלהם.
אופציה ג – מילוי טופס הצהרה ידני ומסירתו בהתייצבות במשרד האפוטרופוס הכללי.
*מומלץ לראות בסוף המדריך תמונות מסך לדוגמא

בסיום התהליך מתקבלת הודעה לפיה "פנייתך בנושא הכנסה לתוקף התקבלה והועברה לטיפול". הטיפול בבקשה שהוגשה אורך עד שלושה ימי עבודה (בדרך כלל תוך 24 שעות), ובגמר הטיפול -האפוטרופוס הכללי ישלח בדואר אלקטרוני הודעה לכל מיופיי הכוח עם מכתב "אישור כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך" בצרוף העתק של ייפוי הכוח המתמשך, עימם ניתן לעשות שימוש מול הגורמים השונים (בנקים, קופת חולים, רשויות המדינה, חברות ביטוח, וכל גורם אחר אשר יבקש לקבל אסמכתא להיותכם מיופיי כוח של הממנה). יודגש כי המסמכים הנ"ל, הנשלחים בדואר אלקטרוני ע"י האפוטרופוס הכללי בסוף התהליך, הינם מסמכי מקור החתומים בחתימה דיגיטלית ע"י משרד המשפטים, ואין צורך להציג לגורם כלשהו מסמכים הנושאים אישור ידני "נאמן למקור".

לנוחיותכם, מצ"ב קישור להנחיות מטעם האפוטרופוס הכללי - משרד המשפטים: 

https://tinyurl.com/4t26rk6v

הפעלת-ייפוי-כוח-מתמשך-מסך-ראשון-בתוך-המערכת.jpg
הפעלת-ייפוי-כוח-מתמשך-מסך-הצהרת-הפעלה-חלק-א.jpg
הפעלת ייפוי כוח מתמשך מסך הצהרת הפעלה חלק ב.jpg
bottom of page