מדריך להכנסת ייפוי כוח מתמשך לתוקף באופן מקוון

קישור להנחיות מטעם האפוטרופוס הכללי - משרד המשפטים: 

https://www.gov.il/he/service/effective_continuous_power_of_attorney

מדריך זה מיועד לשמש מיופה כוח עפ"י ייפוי כוח מתמשך לצורך הפעלת ייפוי הכוח המתמשך (שהופקד בעבר במשרד המשפטים-אגף האפוטרופוס הכללי) – זאת כאשר הממנה הפסיק להיות צלול ובר דעת, ואינו מסוגל עוד להבין ולקבל החלטות באותם עניינים שנכללו בייפוי הכוח: עניינים רכושיים, רפואיים ואישיים (כולם או חלקם).

משלוח הצהרה בדבר הכניסה לתוקף בידי מיופה הכוח יכול להיערך באחת מאלה -


א)    הזדהות חכמה של מיופה הכוח באתר ממשל זמין והעלאת מסמך סרוק של ההצהרה על כניסה לתוקף.
ב)    באזור האישי של משתמש רשום (מי שנרשם למערכת של משרד האפוטרופוס הכללי במועד ההפקדה של של ייפוי הכוח המתמשך).

       הערה חשובה- אופציה זאת בוטלה החל מ 1.3.2021 בעקבות שינוי במערכת של  משרד המשפטים-אגף האפוטרופוס הכללי.

ג)    בהגשה בהתייצבות אישית של מיופה הכוח במחוז הרלבנטי של האפוטרופוס הכללי.


אם יש מספר מיופי כוח, מיופה כוח אחד יכול להגיש את כל ההצהרות הנדרשות מיתר מיופי הכוח, באחת הדרכים לעיל.

 

 

פרק א' - הזדהות חכמה באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית:

 

יש לבצע הרשמה ראשונית ל"מערכת ההזדהות הממשלתית". לשם כך יש להכין שניים מתוך שלושת המסמכים הבאים: תעודת זהות, דרכון, כרטיס אשראי. להרשמה לחצו כאן  

במהלך תהליך ההרשמה מתקבל בדואר אלקטרוני קוד אישי א' ובנוסף מתקבל ב SMS קוד אישי ב'.

יש להזין את 2 הקודים (א+ב) בשדות המתאימים.

יוצרים סיסמא אישית קבועה שתהיה בתוקף עד שמיופה הכוח ישנה אותה בעתיד. רישמו לעצמכם את הסיסמא שכן הסיסמא תשמש אתכם בעתיד בעת ביצוע פעולות באתרים ממשלתיים שונים.

לסרטון הדרכה בנושא הרשמה למערכת ההזדהות הממשלתית לחצו כאן

 

לסיוע בהרשמה למערכת ההזדהות ניתן ליצור קשר עם מוקד מענה ממשלתי מרכזי בטלפון 1299 (ללא כוכבית).

 

לדרכים נוספות ליצירת קשר עם מוקד מענה ממשלתי לחצו כאן

לתשובות לשאלות נפוצות על ההרשמה למערכת ההזדהות הממשלתית לחצו כאן

 

 

 

 

פרק ב' - תהליך הכנסה לתוקף מתבצע ב"אזור האישי" של מיופה הכוח:

יש להיכנס לאזור האישי במערכת של משרד המשפטים – האפוטרופוס הכללי > "כניסה לשרות משפטית ואפוטרופסות online". לכניסה לאזור האישי לחצו כאן וביחרו את הכפתור האמצעי – "ממנה ומיופה כח כניסה באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית"

תזכורת – הכניסה למערכת מחייבת הרשמה מראש למערכת ההזדהות הממשלתית כמפורט בפרק א'.

 

 


פעולות שניתן לבצע באזור האישי:

 

 1. אופציה "להדפסת העתק של ייפוי הכוח" שהופקד ע"י לחיצה על אייקון של "מגשית הורדה"

 2. אופציה "לעדכן את הפרטים האישיים" של הממנה ושל יתר מיופיי הכוח (כתובת דואר, דואר אלקטרוני, טלפון נייד, וכן האופן בו כל אחד מהם מקבל הודעות) על ידי לחיצה על אייקון "העיפרון".

 3. אופציה "להכניס לתוקף את ייפוי הכוח המתמשך" ע"י לחיצה על הכפתור המתאים:

המערכת פותחת טופס ממוחשב למילוי הפרטים הנדרשים:

 

 • המועד בו התקיים התנאי להכנסה לתוקף - מזינים את התאריך של חוות דעת של רופא מומחה או לחלופין – *תאריך מכתב של הרופא הכללי המטפל (*רק אם במסמך ייפוי הכוח המתמשך הממנה קבע הוראה מיוחדת שכוללת אפשרות חלופית לחוות דעת של רופא מומחה).

 • לגבי אילו עניינים התקיימו התנאים להכנסה לתוקף - לסמן V בכל שלושת האפשרויות: עניינים רכושיים, עניינים אישים, עניינים רפואים.

 • מתן הודעה לממנה – יש לאשר שניתנה הודעה לממנה.

 • הודעה לאנשים שצריכים לקבל הודעה על כניסה לתוקף – ראה פירוט במסמך ייפוי כוח מתמשך האם יש הנחיות בענין.

 • הודעה למנהל מסגרת  מוסדית (דיור מוגן/סיעודי) בו מתגורר הממנה באופן קבוע. [אם הממנה מתגורר בבית יש לסמן את התשובה מתאימה]

 • הודעה לקרוב משפחה שהממנה מתגורר אצלו באופן קבוע. [אם הממנה מתגורר בבית יש לסמן את התשובה המתאימה- "לא"]

 • מסמכים שיש לצרף להצהרה באמצעות אייקון "האטב": [מומלץ לסרוק את כל המסמכים מראש ולשמרם כקבצי PDF נפרדים]

 1. חוות דעת רופא מומחה: פסיכיאטר / נוירולוג/ גריאטר.       
  [*או לחלופין – אישור בכתב של כל מיופיי הכוח ושל הרופא הכללי המטפל - *רק אם הממנה קבע במסמך ייפוי הכוח המתמשך הוראה מיוחדת לעניין הדרך שבה ייקבע כי איננו מסוגל "להבין בדבר" לפיו אין חובה בחוות דעת רופא מומחה וניתן לעשות זאת באמצעות אישור, בכתב, של כל מיופי הכוח, וכן של הרופא הכללי המטפל (כגון רופא המשפחה) – לפיו כל אחד מהם סבור שהממנה אינו מסוגל להבין בדבר ענייני הרכושיים, האישיים והרפואיים.]

 2. טופס "הצהרה על כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך" של כל מיופיי הכוח הנוספים (אין צורך להחתים מיופה כוח חליפי). אם יש מספר מיופי כוח, מיופה כוח אחד יכול להגיש את כל ההצהרות הנדרשות מיתר מיופי הכוח. יש להוריד מראש את הטופס.
  יש למלא את הטופס ולהחתים את כל מיופיי הכוח האחרים (נדרש טופס נפרד לכל מיופה כוח).

 

לחצו כאן לטופס למילוי בהקלדה         לחצו כאן לטופס למילוי בכתב יד

 

בסיום התהליך מתקבלת הודעה לפיה "פנייתך בנושא הכנסה לתוקף התקבלה והועברה לטיפול". בגמר הטיפול בבקשה שהוגשה- האפוטרופוס הכללי ישלח הודעה בדואר אלקטרוני לכל מיופיי הכוח עם מכתב "אישור כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך", בצרוף העתק של ייפוי הכוח המתמשך, עימם ניתן לעשות שימוש מול הגורמים השונים (בנקים, קופת חולים, רשויות המדינה, חברות ביטוח, וכל גורם אחר אשר יבקש לקבל אסמכתא להיותכם מיופיי כוח של הממנה). יודגש כי המסמכים הנ"ל, הנשלחים בדואר אלקטרוני ע"י האפוטרופוס הכללי בסוף התהליך, הינם מסמכי מקור החתומים בחתימה דיגיטלית ע"י משרד המשפטים, ואין צורך להציג לגורם כלשהו מסמכים הנושאים "אישור נאמן למקור".