top of page

שאלות ותשובות

מהו תכנון משפטי מקדים לתקופת הגיל השלישי?

תכנון משפטי מקדים לתקופת הגיל השלישי מחייב הסדרה של שלושה נושאים מהותיים :

  1. עריכת ייפוי כוח מתמשך. למאמר בנושא לחצו כאן

  2. עריכת ייפוי כוח לפי "חוק החולה הנוטה למות". למאמר בנושא לחצו כאן

  3. עריכת צוואה. למאמר בנושא לחצו כאן

ייפוי כוח מתמשך-שאלות נפוצות

האם באמצעות ייפוי הכוח המתמשך אני דואג לעתידי?

בהחלט כן. מיופה הכוח שלך יפעל בהתאם להנחיות שאתה נתת מראש, ויהיה מוסמך לקבל כל החלטה בשמך ולבצע במקומך כל החלטה בקשר לעניינים הנכללים בייפוי הכוח המתמשך כגון העניינים האישיים, עניינים רפואיים שוטפים, וענייני הרכוש. באמצעות ייפוי הכוח המתמשך הינך גם מפשט את הדברים עבור בני משפחתך ומקל עליהם לטפל בך בעתיד.

מהו התוקף של ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי הכוח המתמשך מקבל תוקף רשמי ממשרד המשפטים והוא בעל תוקף משפטי מחייב כלפי כולם, לרבות רשויות המדינה, בנקים וכדומה. חשוב לדעת שייפוי כוח רגיל (לרבות מינוי מיופה כוח בחשבון הבנק), וכן ייפוי כוח כללי נוטריוני, פוקעים כאשר האדם שנתן אותם אינו צלול דעת עוד, ואילו ייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקף בדיוק במצב זה.

מה ההבדל בין ייפוי כוח מתמשך לצוואה?

ייפוי כוח מתמשך פועל, להבדיל מצוואה, בתקופת חייו של אדם, ומרגע פטירתו חל האמור בצוואתו.

האם אוכל בעתיד לבטל או לשנות את ייפוי הכוח המתמשך?

כן, קיימת אפשרות לבטל או לשנות בכל עת.

את מי אוכל למנות כמיופה כוח?

בעיקרון ניתן למנות כל אדם. תוכל למנות את ילדיך, אחד מהם, חלקם או כולם, תוך קביעת הכללים לדרך קבלת ההחלטות ביניהם. תוכל גם למנות אדם שאינו בן משפחה, שהינך סומך עליו. חשוב להבהיר שמיופה הכוח יכול להיות גם אדם שיהיה יורש בבוא היום.

האם יתכן ניגוד עניינים בין מיופה הכוח והיורשים?

ישנם כללים ומנגנונים למניעת ניגודי עניינים. בעת עריכת ייפוי הכוח המתמשך ניתן את הדעת גם לעניין זה.

האם מיופה הכוח מקבל שכר?

ברירת המחדל היא שמיופה הכוח זכאי להחזר ההוצאות הסבירות שהוציא לצורך הפעלת סמכויותיו. הנחת המוצא של החוק היא שכשמדובר במיופה כוח שהוא בן משפחה נושא התגמול אינו רלוונטי שכן בן המשפחה בד"כ אינו מעוניין בשכר, אך יש גם אפשרות לקבוע מראש שמיופה הכוח יהיה זכאי לשכר עבור מילוי תפקידו.

האם אוכל לתת הנחיות בעניינים הקשורים לטיפול רפואי בסוף החיים?

ייפוי כוח מתמשך חל רק על עניינים רפואיים שוטפים ואינו חל על עניינים הקשורים בטיפול רפואי בסוף החיים לפי "חוק החולה הנוטה למות". אולם, כחלק מהטיפול הכולל שלי אני אסייע לך לערוך גם ייפוי כוח נוסף - "ייפוי כוח למתן הנחיות רפואיות לטיפול לפי חוק החולה הנוטה למות", כך שתוכלו להסדיר בהזדמנות זאת גם את עניין הטיפול הרפואי בסוף החיים. למאמר בנושא לחצו כאן

ייפוי כוח לפי חוק החולה הנוטה למות-שאלות נפוצות

האם אוכל לתת הנחיות לגבי המתת חסד? 

התשובה הכללית היא לא. החוק אינו מתיר חופש פעולה מוחלט, למרות שבד"כ יכובד רצונו של "החולה הנוטה למות" להימנע מטיפול בו. אסור לעשות כל פעולה המכוונת להמית את המטופל, או שתוצאתה, קרוב לוודאי, היא גרימת מותו. אסור לסייע לאדם להתאבד. אסור להפסיק טיפול רפואי רציף שהפסקתו עלולה להביא למותו של המטופל. מותר להימנע מחידוש טיפול רפואי רציף שנפסק שלא במכוון ושלא בניגוד לחוק, וכן מותר לא לחדש טיפול רפואי מחזורי. מותר להימנע מכל סוג של החייאה, התחלה של כל סוג של הנשמה מלאכותית והימנעות מכל סוג של הזנה מלאכותית רק כאשר מדובר בחולה ב"שלב הסופי" (תוחלת חיים של שבועיים).

האם אוכל בעתיד לבטל או לשנות את ייפוי הכוח או את ההנחיות המקדימות?

 כן, קיימת אפשרות לבטל או לשנות בכל עת.

את מי אוכל למנות כמיופה כוח?

בעיקרון ניתן למנות כל אדם. תוכלו למנות את בן הזוג או אחד מילדכם כמיופה הכוח, וילד אחר כמיופה כוח מחליף. תוכלו גם למנות אדם שאינו בן משפחה אשר הינכם סומכים עליו.

האם באמצעות ייפוי הכוח לפי חוק החולה הנוטה למות אני דואג לעתידי? 

בהחלט כן. מיופה הכוח שלך יפעל בהתאם להנחיות שאתה נתת מראש, ויהיה מוסמך להסכים או לסרב לטיפול הרפואי בשלב של סוף החיים. באמצעות ייפוי הכוח לפי חוק החולה הנוטה למות הינך גם מפשט את הדברים עבור בני משפחתך ומקל עליהם לדאוג לך בעתיד.

האם אוכל לתת הנחיות בעניינים הקשורים לטיפול רפואי בחיי היום יום?

ייפוי כוח לפי חוק החולה הנוטה למות חל רק עניינים  הקשורים בטיפול רפואי בשלב של סוף החיים, ואינו חל על עניינים רפואיים שוטפים של היום יום. כחלק מהטיפול הכולל שלי אשמח לסייע לך לערוך גם ייפוי כוח נוסף - "ייפוי כוח מתמשך", כך שתוכל להסדיר את כל הדרוש במסגרת תכנון משפטי מוקדם. למאמר בנושא לחצו כאן

 

עריכת צוואה-שאלות נפוצות

מדוע כדאי לערוך צוואה?

עריכת צוואה הינה חלק מתכנון משפטי נכון לעתיד לבוא ומבטיחה שקט נפשי. באמצעות צוואה ניתן למנוע סכסוכים עתידיים בין בני משפחה, ובמסגרתה ניתן לתת הנחיות מיוחדות המותאמות אישית למוריש ולרצונותיו הספציפיים.

האם אוכל בעתיד לבטל או לשנות את הצוואה?

כן, קיימת אפשרות לבטל או לשנות בכל עת.

האם אוכל לתת בצוואה הנחיות מיוחדות לגבי חפצים בעל ערך סנטימנטלי?

כן, במסגרת הצוואה תוכלו להוריש פריטים ספציפיים ליורשים ספציפיים, ותוכלו גם לתת הנחיות מדויקות לגבי אותם פריטים.

האם בצוואה אוכל לדאוג לאחד מילדיי שבהעדרי יש צורך להבטיח את עתידו? 

כן, היה ויש צורך בכך ניתן במסגרת התנאים שבצוואה לדאוג להסדר מיוחד לגבי בן משפחה שצריך להבטיח את עתידו ולדאוג לרווחתו העתידית.

האם בצוואה אוכל לתת הנחיות לגבי המתת חסד? 

התשובה הכללית היא לא. ראשית חשוב לציין שצוואה אינה המקום לתת הנחיות בעניין הטיפול הרפואי בסוף ימיו של אדם. לשם כך יש מסמכים משפטיים שניתן לערוך מכוח "חוק החולה נוטה למות" - כגון "מסמך הנחיות רפואיות מקדימות לטיפול רפואי עתידי בחולה הנוטה למות" ו-"ייפוי כוח לפי חוק החולה הנוטה למות". מומלץ להסדיר את הנושא מראש ולערוך מסמכים אלה במסגרת התכנון המשפטי המקדים לגיל השלישי. למאמר בנושא לחצו כאן

מסמך הבעת רצון-שאלות נפוצות

מה יקרה לילדי אם יקרה לי משהו?

בליבו של כל הורה תמיד מקונן החשש הגדול שמא לא יוכל עוד לדאוג לילדיו כתוצאה מאירוע טראגי (מוות או מצב רפואי שאינו מאפשר להורה לתפקד). חשש זה מתעצם בקרב הורים יחידניים שכן בהעדר בן/בת זוג אין אפוטרופוס טבעי נוסף לילדיהם. יודגש כי החשש הזה אינו נחלתם רק של הורים לקטינים – כך למשל הורה שהינו אפוטרופוס לילד בגיר בעל צרכים מיוחדים שאינו מסוגל לנהל את ענייניו. "מסמך הבעת רצון" הינו הפתרון האידאלי להורים יחידניים ולהורים לבגיר עם צרכים מיוחדים. למאמר בנושא לחצו כאן

bottom of page