top of page

עריכת צוואה – תיכנון משפטי נכון לעתיד

תכנון משפטי מקדים לתקופת הגיל השלישי מחייב הסדרת שלושה נושאים מהותיים:

 1. עריכת צוואה.

 2. עריכת "ייפוי כוח מתמשך". למאמר בנושא לחצו כאן

 3. עריכת "ייפוי חוק לפי חוק הנוטה למות"". למאמר בנושא לחצו כאן

מדוע חשוב לערוך צוואה בהקדם?

קבלת החלטות בהווה (כשבריאים ובתפקוד מלא) הינה הדרך הנכונה להבטיח שקט נפשי בעתיד. עריכת צוואה מבטיחה שהינך דואג לדברים מראש, ומבטיחה לך שקט נפשי שכן כבר היום הינך פועל כדי לפשט ולהקל על בני משפחתך בענייני העתיד שצפוי להגיע. באמצעות עריכת צוואה הינך מבטיח שבבוא היום רכושך יגיע לידי מי שהינך חפץ בכך, והתכנון המקדים יש בו כדי למנוע סכסוכים בין בני משפחתך.  כמו כן, עריכת צוואה מאפשרת מתן הנחיות ספציפיות לגבי רכוש בעל ערך סנטימנטלי עבורך או עבור אחד מיורשיך.

 

 

באילו מצבים חשוב במיוחד לערוך צוואה?

 • זהות היורשים - הגדרת היורשים באופן שונה מהקבוע בחוק

 • יש צורך במתן הוראות מיוחדות לגבי אופן חלוקת הרכוש

 • אחד היורשים מחייב התייחסות מיוחדת

 • מניעת סכסוכים בין בני המשפחה

 • רצון לתת הנחיות לגבי מטלטלין בעלי ערך סנטימנטלי

 • רצון להתנות תנאים לקבלת הירושה

 • הורשת נכסים הדורשים ניהול משותף

 • תכנון כלכלי מיטבי

 • תכנון מס מיטבי

 • בני זוג בתהליך פרידה או בני זוג גרושים

 • בני זוג ידועים בציבור

שאלות נפוצות:

מדוע כדאי לערוך צוואה?

עריכת צוואה הינה חלק מתכנון משפטי נכון לעתיד לבוא ומבטיחה שקט נפשי. באמצעות צוואה ניתן למנוע סכסוכים עתידיים בין בני משפחה, ובמסגרתה ניתן לתת הנחיות מיוחדות המותאמות אישית למוריש ולרצונותיו הספציפיים.

האם אוכל בעתיד לבטל או לשנות את הצוואה?

כן, קיימת אפשרות לבטל או לשנות בכל עת.

האם אוכל לתת בצוואה הנחיות מיוחדות לגבי חפצים בעל ערך סנטימנטלי?

כן, במסגרת הצוואה תוכלו להוריש פריטים ספציפיים ליורשים ספציפיים, ותוכלו גם לתת הנחיות מדויקות לגבי אותם פריטים.

מי ידאג לילדי אם יקרה לי משהו? האם בצוואה אוכל לדאוג לאחד מילדיי שבהעדרי יש צורך להבטיח את עתידו? 

כן, היה ויש צורך בכך ניתן במסגרת התנאים שבצוואה לדאוג להסדר מיוחד לגבי בן משפחה שצריך להבטיח את עתידו ולדאוג לרווחתו העתידית. במקרה שכזה, בנוסף לצוואה חשוב גם לערוך "מסמך הבעת רצון". (למאמר בנושא לחצו כאן)

האם בצוואה אוכל לתת הנחיות לגבי המתת חסד? 

התשובה הכללית היא לא. ראשית חשוב לציין שצוואה אינה המקום לתת הנחיות בעניין הטיפול הרפואי בסוף ימיו של אדם. לשם כך יש מסמכים משפטיים שניתן לערוך מכוח "חוק החולה נוטה למות" - כגון "מסמך הנחיות רפואיות מקדימות לטיפול רפואי עתידי בחולה הנוטה למות" ו-"ייפוי כוח לפי חוק החולה הנוטה למות". מומלץ להסדיר את הנושא מראש ולערוך מסמכים אלה במסגרת התכנון המשפטי המקדים לגיל השלישי. (למאמר בנושא לחצו כאן)

 

pen-2683078_1920.jpg
bottom of page