top of page

 

ייפוי כוח מתמשך

מהותו של ייפוי הכוח המתמשך

זהו מוסד משפטי לתכנון משפטי צופה פני עתיד, המהווה תחליף יעיל וטוב לשיטה הבעייתית שהייתה נהוגה בלית ברירה עד היום - מינוי אפוטרופוס ע"י בית משפט בשני מסלולים: אפוטרופוס לענייני גוף, ואפוטרופוס לענייני רכוש (אשר חייב גם הגשת דוחות מפורטים למשרד האפוטרופוס הכללי), וזאת מבלי שהתאפשר לתת הנחיות אישיות מראש אשר יחייבו את האפוטרופוס שמונה ע"י בית המשפט, ומבלי שיתאפשר לבחור מראש את זהות האפוטרופוס.

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לקבוע כבר כעת כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניך בעתיד. עריכתו נעשית רק ע"י עורך דין שעבר הכשרה ייעודית והוסמך לכך באופן מיוחד ע"י האפוטרופוס הכללי. 

מדובר בפיתרון חדשני באמצעות הסדר משפטי המבוסס על בחירה אישית ועל מערכות יחסים משפחתיות או חברתיות של קרבה ואמון ("חליפה אישית"). אתם בוחרים איש אמון (אחד או יותר) שיהיה מיופה כוח ויפעל בשמכם בבוא היום בו לא תוכלו לנהל את ענייניכם האישיים, הרפואיים ועניני הרכוש שלכם.

האדם (הנקרא "הממנה") בוחר מרצונו, בשלב הנוכחי בו הוא צלול דעת, מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען, מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו ישתנה לרעה. הידרדרות במצבו יכולה לנבוע כתוצאה ממחלות זקנה (כגון דמנציה), מוגבלות נפשית ומוגבלות שכלית העלולות לפגוע בכושר השיפוט, תאונה וכדומה.

לכם יש את האפשרות לקבוע בעצמכם מהו המנגנון אשר ייקבע בבוא היום מתי ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף.

סוגי העניינים שניתן לכלול בייפוי הכוח המתמשך

עניינים אישיים ועניינים רפואיים שוטפים-  מתייחס לרווחתו האישית של האדם, לצרכיו היומיומיים, למקום מגוריו (בבית או בדיור מוגן), לבריאותו השוטפת, לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים, העסקת עובד סיעודי וכדומה. עניינים אישיים כוללים גם עניינים רפואיים, אך ניתן גם לערוך "ייפוי כוח מתמשך רפואי" שמתייחס לעניינים הבריאותיים בלבד.

ענייני רכוש - מתייחס לטיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם. הממנה יכול לקבוע קביעה כללית כי מיופה הכוח הוא האדם המוסמך לקבל בשמו החלטות עתידיות ולהשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת לגבי תוכן ההחלטות, או שהוא יכול לפרט מהו רצונו לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו בנושאים השונים וזאת באמצעות קביעת "הנחיות מקדימות".

לדוגמא: הממנה יכול לקבוע במסגרת ההנחיות הניתנות בענייניו האישיים שמקום מגוריו בעתיד יהיה ביתו, וכי המעבר לדיור מוגן יעשה בנסיבות מסוימות בלבד, ומהן העדפותיו לגבי מטפל סיעודי.  הממנה יכול לקבוע במסגרת הטיפול בענייני הרכוש כי מיופה הכוח ימכור או ישכיר את ביתו בעת קיומן של נסיבות מסוימות, או להנחותו להשקיע את כספיו בדרך מסוימת.

אנשים מיודעים - הממנה רשאי לקבוע "אנשים מיודעים" שיקבלו מידע או דיווחים ממיופה הכוח על החלטות שקיבל או פעולות שביצע.

כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף

ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף אם וכאשר לא תהיו מסוגלים עוד להבין ולקבל החלטות באותם עניינים שנכללו בייפוי הכוח - עניינים אישיים, עניינים רפואיים וענייני רכוש (כולם או חלקם), זאת בהתאם לתנאים שקבעתם בעצמכם בייפוי הכוח המתמשך. 

החוק אוסר לקבוע תנאי שתלוי בשיקול דעתו הבלעדי של מיופה הכוח לקבוע כי אינך צלול ובר דעת, וזאת כדי להגן עליך מניצול כוחו לרעה בשלב המשמעותי שבו הבנתך ויכולותיך עלולים להיות מופחתים. החוק מחייב קיומה של רשת ביטחון באמצעות מעורבות של גורם שלישי. תנאים אלו יכולים להיות בהתאם לשיקול דעת משותף של מיופה הכוח ואדם נוסף קרוב אליך אשר יכולים להעיד על סמך היכרותכם כי הגיע השלב בו אינך מבין בדבר, או על פי חוות דעת מומחה שתקבע זאת.

היתרונות של עריכת ייפוי כוח מתמשך

  • הינך דואג ושולט מראש על עתידך, מביע מבעוד מועד את רצונותיך באופן ברור ובכתב, וכך בני משפחתך יודעים מראש כיצד היית רוצה שיפעלו  עבורך.

  • אתה פועל כבר היום כדי לפשט ולהקל על בני משפחתך בענייני העתיד שצפוי להגיע.

  • ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף בהתאם למנגנון עצמאי, שנקבע על ידך מראש, ואינו דורש מבני משפחתך לפנות בבוא היום לבית המשפט על כל הכרוך בכך- זמן, שכירת שירותי עורך דין, הוצאות משפטיות ואגרות בית משפט.

  • מאפשר התנהלות יעילה ועצמאית של מיופה הכוח, לפי שיקול דעתו או עפ"י הנחיות ספציפיות  מחייבות שאתה נתת מראש.

תהליך עריכת ייפוי הכוח המתמשך

מדובר בשני מפגשים עם עורך דין שעבר הכשרה ייעודית והוסמך לכך באופן מיוחד ע"י משרד המשפטים-האפוטרופוס הכללי.

במפגש הראשון ניפגש רק שנינו על מנת שאוכל להכיר אותך ולשמוע עליך ועל משפחתך. בפגישה תקבל הסברים לגבי המשמעויות המשפטיות והאפשרויות השונות, ונדבר על הצרכים הספציפיים שלך. הפגישה תארך כשעתיים. לאחר הפגישה נשוחח במידת הצורך בטלפון על דברים שחשבת עליהם לאחר סיום הפגישה, ואני אתחיל להעלות על הכתב את ההוראות וההנחיות שברצונך לתת במסגרת ייפוי הכוח המתמשך.

במפגש השני, שהפעם יערך יחד איתך ומי שברצונך למנות כמיופה הכוח שלך, נציג את הדברים גם למיופה הכוח, נערוך שיחה משותפת כדי להבהיר למיופה הכוח את תפקידו ואת הנחיותיך, נשמע יחדיו את הפידבק של מיופה הכוח לדברים, נתאם ציפיות בינך ובין מיופה הכוח ונסיים להעלות את הדברים על הכתב. הפגישה תארך כשעתיים, ובסיומה אתה ומיופה הכוח תחתמו על ייפוי הכוח המתמשך. 

מיד לאחר מכן אני אדאג להגיש את המסמך לרישום באופן מקוון/דיגיטלי במשרד המשפטים - אגף האפוטרופוס הכללי. כמובן שגם אתה וגם מיופה כוח תקבלו העתק של המסמך.

 

 

שאלות נפוצות:

האם באמצעות ייפוי הכוח המתמשך אני דואג לעתידי?

בהחלט כן. מיופה הכוח שלך יפעל בהתאם להנחיות שאתה נתת מראש, ויהיה מוסמך לקבל כל החלטה בשמך ולבצע במקומך כל החלטה בקשר לעניינים הנכללים בייפוי הכוח המתמשך כגון העניינים האישיים, עניינים רפואיים שוטפים, וענייני הרכוש. באמצעות ייפוי הכוח המתמשך הינך גם מפשט את הדברים עבור בני משפחתך ומקל עליהם לטפל בך בעתיד.

מהו התוקף של ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי הכוח המתמשך מקבל תוקף רשמי ממשרד המשפטים והוא בעל תוקף משפטי מחייב כלפי כולם, לרבות רשויות המדינה, בנקים וכדומה. חשוב לדעת שייפוי כוח רגיל (לרבות מינוי מיופה כוח בחשבון הבנק), וכן ייפוי כוח כללי נוטריוני, פוקעים כאשר האדם שנתן אותם אינו צלול דעת עוד, ואילו ייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקף בדיוק במצב זה.

מה ההבדל בין ייפוי כוח מתמשך לצוואה?

ייפוי כוח מתמשך פועל, להבדיל מצוואה, בתקופת חייו של אדם, ומרגע פטירתו חל האמור בצוואתו.

האם אוכל בעתיד לבטל או לשנות את ייפוי הכוח המתמשך?

 כן, קיימת אפשרות לבטל או לשנות בכל עת.

את מי אוכל למנות כמיופה כוח?

בעיקרון ניתן למנות כל אדם. תוכל למנות את ילדיך, אחד מהם, חלקם או כולם, תוך קביעת הכללים לדרך קבלת ההחלטות ביניהם. תוכל גם למנות אדם שאינו בן משפחה, שהינך סומך עליו. חשוב להבהיר שמיופה הכוח יכול להיות גם אדם שיהיה יורש בבוא היום.

האם יתכן ניגוד עניינים בין מיופה הכוח והיורשים?

ישנם כללים ומנגנונים למניעת ניגודי עניינים. בעת עריכת ייפוי הכוח המתמשך ניתן את הדעת גם לעניין זה.

האם מיופה הכוח מקבל שכר?

ברירת המחדל היא שמיופה הכוח זכאי להחזר ההוצאות הסבירות שהוציא לצורך הפעלת סמכויותיו. הנחת המוצא של החוק היא שכשמדובר במיופה כוח שהוא בן משפחה נושא התגמול אינו רלוונטי שכן בן המשפחה בד"כ אינו מעוניין בשכר, אך יש גם אפשרות לקבוע מראש שמיופה הכוח יהיה זכאי לשכר עבור מילוי תפקידו.

האם אוכל לתת הנחיות בעניינים הקשורים לטיפול רפואי בסוף החיים?

ייפוי כוח מתמשך חל רק על עניינים רפואיים שוטפים ואינו חל על עניינים הקשורים בטיפול רפואי בסוף החיים לפי "חוק החולה הנוטה למות". אולם, כחלק מהטיפול הכולל שלי אני אסייע לך לערוך גם ייפוי כוח נוסף - "ייפוי כוח למתן הנחיות רפואיות לטיפול לפי חוק החולה הנוטה למות", כך שתוכל להסדיר בהזדמנות זאת גם את עניין הטיפול הרפואי בסוף החיים. למאמר בנושא לחצו כאן

bottom of page