top of page

 

חוק החולה הנוטה למות


חוק החולה הנוטה למות, התשס"ו-2005 קובע את המקרים והתנאים בהם אדם רשאי לקבוע איזה טיפול רפואי יהיה מוכן לקבל, אם בכלל, במידה שייקבע כי הוא סובל מבעיה רפואית חשוכת מרפא ושתוחלת חייו אינה עולה על שישה חודשים גם אם יקבל טיפול רפואי. במצב שכזה יוגדר האדם כ-"חולה הנוטה למות".

חוק החולה הנוטה למות מרחיב את הזכות לסרב או להסכים לטיפול, על ידי כך שהוא מאפשר לאדם להביע את רצונו מראש לגבי טיפול רפואי עתידי בו, אם וכאשר ייקבע שהוא חולה הנוטה למות. הרופאים יעזרו בהוראות שניתנו מראש רק אם המטופל יגיע למצב בו אינו יכול אינו יכול להביע את רצונו (כגון עקב פגיעה ביכולתו לתקשר עם סביבתו) או במצב בו אינו כשיר לקבל החלטות (אינו בעל דעה צלולה).

במילים אחרות, החוק מאפשר לאדם, גם בהיותו בריא, להשאיר הנחיות בכתב ("הנחיות רפואיות מקדימות") לצוות הרפואי לגבי הטיפול שיסכים לקבל, או שירצה לא לקבל, במידה שיהיה נוטה למות שמצבו אינו מאפשר קבלת החלטות בזמן אמת. 

על פי החוק, לחולה הנוטה למות יש זכות לבקש להימנע מלתת לו טיפול רפואי להארכת חייו, ובה במידה הוא זכאי לבקש לקבל טיפול רפואי להארכת חייו, גם אם לדעת הרופא האחראי על הטיפול בו אין לכך הצדקה, בנסיבות העניין. בשני המצבים נדרש הצוות הרפואי לכבד את רצונו של החולה הנוטה למות ,במסגרת המגבלות הקבועות בחוק, ולאחר שהוכח רצונו של המטופל.

החוק קובע כי קבלת החלטות בעניין זה תיעשה אך ורק לפי רצונו של המטופל עצמו, ולא לפי רצונם של בני משפחה או שיקולים אחרים. רצונו של המטופל יכול להיות מוכח בדרכים שונות, והטובה שבהן היא - הוראות מפורשות שכתב בעצמו.

דרך נוספת שמאפשר החוק היא באמצעות מתן ייפוי כוח מיוחד לאדם אחר. במידה והמטופל הוגדר כ"חולה הנוטה למות" - הרופאים יהיו מחויבים לקבל את הוראותיו של מיופה הכוח, כאילו הוראותיו של המטופל עצמו.

עוד קובע החוק כי אם יש ספק סביר לגבי רצונו של המטופל שלא יטפלו בו – יש לטפל בו כרגיל. כלל זה נקרא "חזקת הרצון לחיות".

 

החוק קובע דרכים שונות לקבוע את רצונו של "החולה הנוטה למות" לעניין קבלת טיפול רפואי. כאשר "חולה נוטה למות" הוא עדיין "בעל כשרות" – כלומר, מתפקד ומסוגל לגבש רצון ולהביע אותו – פועלים על פי רצונו המפורש, כפי שמובע על ידו בזמן אמת. לעומת זאת, לגבי "חולה נוטה למות" שאינו בעל כשרות, ישנן מספר דרכים אחרות להוכחת רצונו:

 

  • הנחיות רפואיות מקדימות שניתנו על ידי המטופל בכתב

  • החלטה של מיופה כוח שהמטופל מינה לעניין זה

  • שילוב של הנחיות רפואיות מקדימות עם החלטה של מיופה כוח

  • החלטה של ועדה מוסדית או הוועדה הארצית

  • אם אין הנחיות מקדימות, ייפוי כוח או החלטות ועדה כלשהן– ניתן להיעזר לשם בירור רצונו של המטופל בעדויות של אנשים קרובים אליו (הניתנות בתצהירים), ובמקרים חריגים ניתן גם להיעזר בעמדתו של אפוטרופוס שמונה לו, אם הוא גם אדם הקרוב למטופל.

 

 

ייפוי כוח למתן הנחיות רפואיות לטיפול רפואי לפי חוק החולה הנוטה למות
 

למי מיועד ייפוי הכוח לפי חוק החולה הנוטה למות?  לאדם המעוניין למנות מיופה כוח, כדי שיהיה מוסמך להחליט במקומו על הטיפול הרפואי שיינתן לו, אם יוגדר כ"חולה הנוטה למות" (תוחלת חיים של שישה חודשים גם אם יקבל טיפול רפואי) ושאינו בעל כשרות, או "חולה הנוטה למות" בשלב הסופי ושאינו בעל כשרות.

לפי החוק, אם אדם הינו "חולה הנוטה למות" ואינו כשיר לקבל החלטות, ניתן יהיה להימנע מטיפול בו אם הוא סובל "סבל משמעותי". "סבל משמעותי" מוגדר בחוק ככאב או סבל, שאדם סביר היה מוכן לעשות מאמץ ניכר כדי להימנע ממנו או לסלקו, אף אם הדבר כרוך בפגיעה משמעותית באיכות חייו או בתוחלת חייו. החוק מאפשר למייפה הכוח להוסיף הגדרות אישיות לגבי מהותו של "סבל משמעותי" לפי תפיסת עולמו האישית, כגון היזקקות למתן מזון באמצעים מלאכותיים, שיתוק בארבע גפיים, דמנציה ועוד.

חולה נוטה למות בשלב סופי -  אדם שנקבע לגביו כי הוא מצוי במצב רפואי שבו כשלו מערכות חיוניות בגופו ותוחלת חייו, אף אם יינתן לו טיפול רפואי, אינו עולה על שבועיים. מצב שכזה, כשבנוסף האדם אינו כשיר לקבל החלטות, מאפשר מתן הוראות להימנע מכל סוג של החייאה, התחלה של כל סוג של הנשמה מלאכותית והימנעות מכל סוג של הזנה מלאכותית.

 

הנחיות רפואיות מקדימות

בנוסף לחתימה על ייפוי כוח לפי חוק הנוטה למות ניתן לשלב יחד עם ייפוי הכוח גם הנחיות רפואיות מקדימות, בהן מייפה הכוח מפרט  את רצונו לגבי טיפול רפואי עתידי בו, אם יהיה חולה נוטה למות שאינו בעל כשרות, בדבר הימנעות מטיפולים רפואיים או בדבר קבלת טיפולים רפואיים חריגים להארכת חיים.

 

האדם מפרט במסמך ההנחיות המקדימות מאילו טיפולים ברצונו להימנע. כך למשל, אדם יכול להורות מראש על הפסקת טיפול רפואי מחזורי כדוגמת טיפולי דיאליזה, כימותרפיה, הקרנות וכדומה, אם טיפולים אלו קשורים למחלתו חשוכת המרפא.

 

רישום הנחיות רפואיות מקדימות וייפוי כוח במאגר המידע של משרד הבריאות

משרד הבריאות מנהל מאגר בו ניתן למסור לרישום ולהפקיד הנחיות רפואיות מקדימות וייפויי כוח לפי חוק החולה הנוטה למות, לשם איתור ע"י הצוות הרפואי בבוא השעה לעשות בהם שימוש, זאת על מנת לברר מהו רצונו של החולה.

 

היתרונות של עריכת ייפוי כוח לפי חוק החולה הנוטה למות

  • ייפוי כוח למתן הנחיות רפואיות מקדימות לפי חוק הנוטה למות הינו נושא  המשלים את  ה"ייפוי הכוח המתמשך" כחלק מתכנון משפטי מוקדם, ולכן חשוב ביותר לערוך גם ייפוי כוח לפי חוק הנוטה למות. ייפוי כוח מתמשך קשור לחיי היומיום של  אדם שאינו כשיר לקבל החלטות בעצמו (עוסק בעניינים רכושיים, אישיים ורפואיים), וייפוי הכוח לפי חוק הנוטה למות עוסק בעניינים הרפואיים של אדם שאינו כשיר לקבל החלטות בעצמו כשהוא בשלב של סוף חייו. 

  • הינך דואג ושולט מראש על עתידך, מביע מבעוד מועד את רצונותיך באופן ברור ובכתב, וכך בני משפחתך יודעים מראש כיצד היית רוצה שיפעלו עבורך.

  • אתה פועל כבר היום כדי לפשט ולהקל על בני משפחתך בעניינים שעלולים להתרחש בעתיד.

  • ייפוי הכוח מופקד לרישום במאגר של המרכז להנחיות רפואיות מקדימות במשרד הבריאות, ובבוא העת לעשות בו שימוש הצוות הרפואי יפנה למאגר לצורך ברור רצונו של החולה.

שאלות נפוצות:

האם אוכל לתת הנחיות לגבי המתת חסד? 

התשובה הכללית היא לא. החוק אינו מתיר חופש פעולה מוחלט, למרות שבד"כ יכובד רצונו של "החולה הנוטה למות" להימנע מטיפול בו. אסור לעשות כל פעולה המכוונת להמית את המטופל, או שתוצאתה, קרוב לוודאי, היא גרימת מותו. אסור לסייע לאדם להתאבד. אסור להפסיק טיפול רפואי רציף שהפסקתו עלולה להביא למותו של המטופל. מותר להימנע מחידוש טיפול רפואי רציף שנפסק שלא במכוון ושלא בניגוד לחוק, וכן מותר לא לחדש טיפול רפואי מחזורי. מותר להימנע מכל סוג של החייאה, התחלה של כל סוג של הנשמה מלאכותית והימנעות מכל סוג של הזנה מלאכותית רק כאשר מדובר בחולה ב"שלב הסופי" (תוחלת חיים של שבועיים).

האם אוכל בעתיד לבטל או לשנות את ייפוי הכוח או את ההנחיות המקדימות?

 כן, קיימת אפשרות לבטל או לשנות בכל עת.

את מי אוכל למנות כמיופה כוח?

בעיקרון ניתן למנות כל אדם. תוכלו למנות את בן הזוג ו/או את ילדיכם כמיופיי הכוח שלכם. תוכל גם למנות אדם שאינו בן משפחה אשר הינכם סומכים עליו.

 

האם באמצעות ייפוי הכוח לפי חוק החולה הנוטה למות אני דואג לעתידי? 

בהחלט כן. מיופה הכוח שלך יפעל בהתאם להנחיות שאתה נתת מראש, ויהיה מוסמך להסכים או לסרב לטיפול הרפואי בשלב של סוף החיים. באמצעות ייפוי הכוח לפי חוק החולה הנוטה למות הינך גם מפשט את הדברים עבור בני משפחתך ומקל עליהם לדאוג לך בעתיד.

האם אוכל לתת הנחיות בעניינים הקשורים לטיפול רפואי בחיי היום יום?

ייפוי כוח לפי חוק החולה הנוטה למות חל רק על עניינים הקשורים בטיפול רפואי בשלב של סוף החיים, ואינו חל על עניינים רפואיים שוטפים של היום יום. כחלק מהטיפול הכולל שלי אשמח לסייע לך לערוך גם ייפוי כוח נוסף - "ייפוי כוח מתמשך", כך שתוכל להסדיר את כל הדרוש במסגרת תכנון משפטי מוקדם. למאמר בנושא לחצו כאן

 

bottom of page