תחומי עיסוק

 

עו"ד שביט בן-חורין עוסק במתן שירותים משפטיים לאוכלוסיית הגיל השלישי.
מדובר בשירות כולל המאפשר לאזרחים ותיקים להסדיר את כל ענייניהם מבעוד מועד, ונותן להם (ולבני משפחתם) את הביטחון שהם ערוכים כיאות לעתיד לבוא.

הרצאות ייפוי כוח מתמשך
הרצאות ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך ברמת השרון
ייפוי כוח מתמשך ברמת השרון

הרצאות ייפוי כוח מתמשך
הרצאות ייפוי כוח מתמשך

הרצאות ייפוי כוח מתמשך
הרצאות ייפוי כוח מתמשך

1/3