top of page

קבלת התראה אוטומטית על הגשת בקשה לצו ירושה/קיום צוואה אצל הרשם לענייני ירושה

החל מחודש דצמבר 2023 השיק האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים שירות חדשני של קבלת התראה על הגשת בקשה שהוגשה לרשם לענייני ירושה. השירות החדש מאפשר לציבור לעקוב אחר הגשת בקשה בענין עזבונו של מנוח באופן יעיל ומהיר וללא הצורך לבדוק באופן יזום מידי יום באתר האינטרנט של רשם הירושה. 

עד אותו מועד תקנות הירושה קבעו חובה לפרסום בקשות לצווי ירושה וקיום צוואה בעיתון יומי. המדובר באותם מודעות בעמודים האחרונים של העיתונים, באותיות זעירות, והללו היו הדרך (הלא יעילה בעליל) לברר האם הוגשה בקשה לרשם הירושה. ביטול חובת הפרסום בעיתונות היומית הביא גם להפחתת האגרה שמגיש הבקשה נדרש לשלם. רשם הירושה ממשיך את הפרסום ב"רשומות" (העיתון המתעד הרשמי של המדינה בו מתפרסמות הודעות רשמיות).

לאחר הרישום לשירות -  אם תוגש בקשה לצו לרשם לענייני ירושה עבור העזבון של המנוח, תשלח הודעת התראה על כך למבקש לנייד או לדואר אלקטרוני. שירות זה יספק הגנה ליורשים על ידי קבלת התראה במקרה בו הוגשה בקשה לצו ירושה (כאשר אין למנוח צוואה) או בקשה לצו קיום צוואה (כאשר למנוח הייתה צוואה) על ידי מקורב אחר של המנוח או נוכל המנסה להשתלט על רכושו של המנוח. 

באמצעות קבלת ההתראה ניתן יהיה להגיש מבעוד מועד בקשה לעיון בתיק, ואם יש צורך – ניתן יהיה להגיש התנגדות מתאימה לרשם הירושה. 

 

להרשמה לשירות לחצו כאן >>

bottom of page