top of page

עו"ד שביט בן-חורין מתמחה בתחום המשפט של הגיל השלישי, על כל היבטיו ומרכיביו השונים. 

במסגרת הטיפול האישי מעניק המשרד שירות כולל המאפשר לאזרחים ותיקים להסדיר את כל ענייניהם, ונותן להם (ולבני משפחתם) את הביטחון שהם ערוכים כיאות לעתיד לבוא.

bottom of page